DOPŁATY DO KREDYTÓW

DOPŁATY DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Kupując dom na jednej z inwestycji firmy Lokum mogą Państwo uzyskać dofinansowanie kredytu przeznaczonego na zakup kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Obecnie każdy, kto posiada prawo do dysponowania budynkiem oraz nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania wody użytkowej, może skorzystać z tej oferty.

 Aby otrzymać dofinansowanie należy:

      1. Wypełnić i złożyć wniosek kredytowy i wniosek o dotację.
      2. Po zatwierdzeniu wniosku przez bank i podpisaniu umowy kredytowej oraz następuje podpisanie umowy z Wykonawcą oraz montaż kolektorów słonecznych.
      3. Po złożeniu faktury i protokołu odbioru instalacji w banku uruchomiona zostaje dotacja.

Procedura ubiegania się o kredyt z dopłatą jest nieskomplikowana. Kredytowi z dopłatą podlegają koszty zakupu urządzeń, montażu i uruchomienia instalacj solarnej.

Więcej informacji o programie na stronie :  NFOŚ i GW